Stretch blow moulds and injection moulding solutions
+359 888 518 782

Процесова иновация чрез внедряване на съвременно оборудване за металообработка.

Код на договор BG16RFOP002-2.001-0979; Начало: 09.02.2016 – Край: 24.04.2017;

Процесова иновация чрез внедряване на съвременно оборудване за металообработка.

Номер на ДБФП: BG16RFOP002-2.001-0979-C01

I. Доставка и внедряване на оборудване, включващо следните обособени позиции:
а. Обработващ център с Автоматизация , ОЦА – 1брой;
б. Плоско и/или профилно шлифовъчна машина с ЦПУ – 1 брой;

II. Доставка и въвеждане в експлоатация:
Плоско и/или профилно шлифовъчна машина с ЦПУ – 1 брой;