Stretch blow moulds and injection moulding solutions
+359 888 518 782

Innovations and Competitiveness

Процесова иновация чрез внедряване на съвременно оборудване за металообработка.

Номер на ДБФП: BG16RFOP002-2.001-0979-C01

I. Доставка и внедряване на оборудване, включващо следните обособени позиции:
а. Обработващ център с Автоматизация , ОЦА – 1брой;
б. Плоско и/или профилно шлифовъчна машина с ЦПУ – 1 брой;

II. Доставка и въвеждане в експлоатация:
Плоско и/или профилно шлифовъчна машина с ЦПУ – 1 брой;

Внедряване на енергийно ефективнo оборудване и система за управление на енергията съгласно ISO 50001-2011

Номер на ДБФП: BG16RFOP002-3.001-0654-С01